15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 18:01, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/02/2024 07:53

渠溪草堂其一

山外寒溪溪外山,
百城富貴草三間。
開窗青曉看雲起,
出郭斜陽便鳥還。
園樹池漁縈活計,
蔾羹醬飯駐韶顏。
旁人莫訝歸來早,
一日歸來一日閒。

 

Cừ Khê thảo đường kỳ 1

San ngoại hàn khê, khê ngoại san,
Bách thành phú quý thảo tam gian.
Khai song thanh hiểu khan vân khởi,
Xuất quách tà dương tiện điểu hoàn.
Viên thụ trì ngư oanh hoạt kế,
Lê canh tương phạn trú thiều nhan.
Bàng nhân mạc nhạ quy lai tảo,
Nhất nhật quy lai, nhất nhật nhàn.


Ba bài thơ này được tác giả làm sau khi cất một mái thảo đường ở Khe Cừ, chỗ vua Chiêm Thành đóng đô thuở trước. Ba bài cùng chung một bộ vần, và có được Tùng Thiện Vương Miên Thẩm hoạ lại.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đồi bên kia suối, suối bên đồi,
Phú quý nền xưa cỏ một chòi.
Mây sớm dậy trời bay cửa trước
Chim hôm về tổ ruỗi thành ngoài.
Quả vườn cá ruộng nhờ lộc đất,
Cơm tượng canh lê trẻ dáng người.
Lui được ngày nào, ngày ấy khoẻ,
Cùng ai, ai hỡi chớ cười ai!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài dich thơ bị thất luật

Bài dịch tuy hay nhưng bị thất luật ở câu 4

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Suối lạnh bên rừng, suối núi lan
Thành xưa nhà cỏ dựng ba gian
Sớm xanh mở cửa nhìn mây dậy
Chiều nắng ra sân chim rộn ngàn
Ao cá vườn cây quanh kế sống
Canh lê tương bữa đẹp dung nhan
Người bên chớ lạ lui quan sớm
Về nghỉ ngày nào ngày ấy nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồi bên suối, suối bên đồi,
Nền xưa phú quý một chòi cỏ tranh.
Sớm mây cửa trước trời xanh,
Chim hôm về tổ thuận thành ngoài sân.
Quả vườn cá ruộng chuyên cần,
Canh lê cơm tượng dáng thần trẻ vui.
Ngày nào khoẻ, ấy ngày lui!
Cùng ai, ai hỡi chớ vui cười người!

11.00
Trả lời