18/05/2024 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cừ Khê thảo đường kỳ 1
渠溪草堂其一

Tác giả: Nguyễn Hàm Ninh - 阮咸寧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 18:01

 

Nguyên tác

山外寒溪溪外山,
百城富貴草三間。
開窗青曉看雲起,
出郭斜陽便鳥還。
園樹池漁縈活計,
蔾羹醬飯駐韶顏。
旁人莫訝歸來早,
一日歸來一日閒。

Phiên âm

San ngoại hàn khê, khê ngoại san,
Bách thành phú quý thảo tam gian.
Khai song thanh hiểu khan vân khởi,
Xuất quách tà dương tiện điểu hoàn.
Viên thụ trì ngư oanh hoạt kế,
Lê canh tương phạn trú thiều nhan.
Bàng nhân mạc nhạ quy lai tảo,
Nhất nhật quy lai, nhất nhật nhàn.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Đồi bên kia suối, suối bên đồi,
Phú quý nền xưa cỏ một chòi.
Mây sớm dậy trời bay cửa trước
Chim hôm về tổ ruỗi thành ngoài.
Quả vườn cá ruộng nhờ lộc đất,
Cơm tượng canh lê trẻ dáng người.
Lui được ngày nào, ngày ấy khoẻ,
Cùng ai, ai hỡi chớ cười ai!
Ba bài thơ này được tác giả làm sau khi cất một mái thảo đường ở Khe Cừ, chỗ vua Chiêm Thành đóng đô thuở trước. Ba bài cùng chung một bộ vần, và có được Tùng Thiện Vương Miên Thẩm hoạ lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hàm Ninh » Cừ Khê thảo đường kỳ 1