蒼梧即事

虞帝南巡更不還,
二妃洒淚竹成班。
悠悠陳跡千年上,
歷歷群書一望間。
新潦初添三尺水,
浮雲不辨九疑山。
尋聲遙謝琵琶語,
千里青衫不耐寒。

 

Thương Ngô tức sự

Ngu đế nam tuần cánh bất hoàn,
Nhị phi sái lệ trúc thành ban.
Du du trần tích thiên niên thượng,
Lịch lịch quần thư nhất vọng gian.
Tân lạo sơ thiêm tam xích thuỷ,
Phù vân bất biện Cửu Nghi san,
Tầm thanh dao tạ tỳ bà ngữ.
Thiên lý thanh sam bất nại hàn.

 

Dịch nghĩa

Vua Ngu đi tuần phương nam chẳng trở về.
Hai bà phi khóc, nước mắt vương vào cây trúc thành những vệt lốm đốm.
Dấu cũ nghìn xưa ghi trong sử sách,
Nay nhìn thấy rõ trước mắt.
Nước lũ mới đổ về cao hơn ba thước,
Mây che khuất không nhìn rõ núi Cửu Nghi.
Nghe vẳng tiếng tỳ bà nhưng phải từ tạ,
Kẻ mặc áo xanh này từ nghìn dậm đến, không chịu lạnh nổi.


Thương Ngô: tên núi, tức là núi Cửu Nghi. Sử chép, xưa vua Thuấn đi tuần phương nam, mất ở Thương Ngô rồi chôn ở đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Vua Ngu đi mất không về
Trúc xanh đốm lệ hai phi khóc tìm
Nghìn năm cách biệt cổ kim
Lật trang phương cảo nỗi niềm rưng rưng
Lụt về ba thước triều dâng
Mây mờ che phủ mấy tầng Cửu Nghi
Xa nghe réo rắt tiếng tỳ
Áo xanh từ tạ còn đi nghìn trùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tuần thú phương nam vua chẳng hoàn,
Hai phi dấu lệ trúc còn mang!
Tích xưa mờ mịt nghìn năm trước,
Sách sử lớp đời ngắm rõ ràng.
Lũ mới vừa tràn, ba thước nước,
Mây che khó tỏ, Cửu Nghi san.
Tỳ bà nghe vẳng vội từ tạ,
Nghìn dặm áo xanh khốn nỗi hàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuần nam vua Thuấn không về
Lệ người vẫy điểm da tre rỗ màu
Nghìn năm dấu cũ xa xôi
Sách xưa chép lại muôn đời còn đây
Lụt tràn ba thước nước đầy
Cửu Nghi non phủ bóng mây lờ mờ
Xa nghe phụ tiếng trúc tơ
Thương ai lạnh lẽo mặc hờ áo xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua Ngu tuần thú nam không về,
Hai bà phi khóc, lệ ghi tre.
Nghìn xưa dấu cũ ghi trong sách,
Nhìn thấy rõ nay mới thật ghê.
Nước lũ đổ về ba bốn thước,
Mây che không thấy Cửu Nghi kề.
Tỳ bà nghe vẳng nhưng từ tạ,
Nghìn dậm áo xanh lạnh khó bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời