Nam Ninh tục gọi Tiểu Nam Kinh,
Nhân vật phồn hoa khắp thị thành.
Nhà cửa bên đường, rèm lất phất,
Lâu đài kề bến, nến lung linh.
Hang giao thấp thoáng, dòng trong vắt,
Cờ báo phất phơ, núi biếc xanh.
Công quán nhởn nhơ, đời thịnh trị,
Trải khăn đồng tước, rộn chim oanh.

tửu tận tình do tại