Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 21:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/02/2010 02:19

自嘆其二

三十行庚六尺身,
聰明穿鑿損天真。
本無文字能憎命,
何事乾坤錯妒人。
書劍無成生計促,
春秋代序白頭新。
何能落髮歸林去,
臥聽松風響半雲。

 

Tự thán kỳ 2

Tam thập hành canh lục xích thân,
Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân.
Bản vô năng tự năng tăng mệmh,
Hà sự càn khôn thác đố nhân?
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc,
Xuân thu đại tự bạch đầu tân.
Hà năng lạc phát quy lâm khứ,
Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân!

 

Dịch nghĩa

Tấm thân sáu thước, tuổi đã ba mươi.
Vì thông minh xuyên tạc mà hại đến thiên chân.
Vốn chẳng có văn chương nào ghét số mệnh,
Làm sao trời đất lại ghét lầm người?
Văn võ không thành sinh kế quẫn bách.
Hết xuân lại thu, đầu cứ bạc thêm.
Ước gì có thể gọt tóc vào rừng,
Nằm nghe tiếng thông reo lưng chừng mây!

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tấm thân sáu thước tuổi ba mươi,
Đeo đẳng thông minh để thiệt đời.
Chữ nghĩa vốn không ghen với mệnh
Đất trời sao nỡ ghét lầm ai?
Dở danh thư kiếm lại cùng quẫn,
Lần lữa xuân thu tóc bạc rồi
Những ước cạo đầu vào núi ẩn,
Đàn thông nằm lắng tiếng lưng trời!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Ba mươi tuổi sáu thước thân
Thông minh chi lắm thiên chân phí hoài
Chữ nghĩa vốn chẳng ghét đời
Làm sao trời đất lầm người mà ghen
Bạc đầu văn võ chẳng nên
Tháng năm đi mãi kiếm tiền nơi nao
Chẳng thà xuống tóc rừng sâu
Nằm nghe tiếng gió thông reo mây ngàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Ba chục năm thân sáu thước dài
Thông minh xuyên tạc tổn chân đời
Văn chương vốn chẳng ghen cùng mệnh
Trời đất cớ sao ghét với người
Thư kiếm dở dang sinh kế quẫn
Xuân thu thay đổi bạc đầu rồi
Ước chi xuống tóc vô rừng ẩn
Nghe ngọn thông reo vọng giữa trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chưa nên danh phận sức không còn
Tóc trắng lơ thơ gió tối dồn
Tính hạc chân dài sao cắt ngắn
Thân hồng mệnh nhẹ há lưng khom.
Đất trời phú sẵn hình hài kém
Ngày tháng bù cho tóc bạc còn
Gió thổi ào ào bồng bật rễ
Về đâu nơi góc bể đầu non!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tấm thân sáu thước, tuổi ba mươi,
Thông minh xuyên tạc mà hại đời,
Văn chương số mệnh nào tương đố,
Trời đất sao nở ghét lầm người?
Văn võ không thành sinh kế quẫn,
Xuân thu qua đầu bạc như vôi.
Ước gì gọt tóc vô rừng ở,
Nghe tiếng thông reo nhìn mây trời!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời