徐州夜

行路避干戈,
嚴寒渡夜河。
月來南國大,
山入北徐多。
城外列兵甲,
城中聞絃歌。
枯楊三百樹,
樹樹有啼鴉。

 

Từ Châu dạ

Hành lộ tị can qua,
Nghiêm hàn độ dạ hà.
Nguyệt lai nam quốc đại,
Sơn nhập bắc Từ đa.
Thành ngoại liệt binh giáp,
Thành trung văn huyền ca.
Khô dương tam bách thụ,
Thụ thụ hữu đề nha.

 

Dịch nghĩa

Đi đường phải tránh vùng giặc giã
Giữa đêm đông giá lạnh, qua sông
Phía nước Nam, trăng lớn
Bắc Từ Châu, núi nhiều
Ngoài thành đầy binh giáp
Trong thành nghe đàn ca
Ba trăm cây dương khô héo
Trên các cây, tiếng quạ kêu


Từ Châu là một trong chín châu 九州 nhà Hạ, nay thuộc tỉnh Giang Tô 江蘇.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đường đi tránh giặc giã
Đêm lạnh bến sông neo
Hướng nước Nam, trăng lớn
Vào Từ Châu, núi nhiều
Thành ngoài binh giáp chật
Thành nội trống đàn reo
Dương liễu bên đường héo
Đầy cành, nghe quạ kêu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đính chính

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt đã đánh mất hai chữ ở câu thứ 7: tam bách
"三百". Do vậy câu thơ cần được sửa lại như sau:

Ba trăm cây liễu héo.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi đường tránh nạn binh đao
Đêm đông giá rét phải ào qua sông
Trời nam trăng tỏ một vầng
Bắc Từ vừa đến núi non trùng trùng
Ngoài đường gươm giáo rối tung
Trong thành đàn hát vọng âm dập dìu
Ba trăm cây liễu tiêu điều
Não nùng vang tiếng quạ kêu trên cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi đường tránh giặc giã,
Qua sông đêm lạnh giá.
Hướng nước Nam, trăng lớn,
Bắc Từ Châu, núi già.
Ngoài thành đầy binh giáp,
Trong thành nghe đàn ca.
Ba trăm dương khô héo,
Trên cây, quạ kêu hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời