Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/12/2013 18:20

夢得採蓮其二

採採西湖蓮,
花實俱上船。
花以贈所畏,
實以贈所憐。

 

Mộng đắc thái liên kỳ 2

Thái thái Tây Hồ liên,
Hoa thực câu thướng thuyền.
Hoa dĩ tặng sở uý,
Thực dĩ tặng sở liên.

 

Dịch nghĩa

Hái, hái sen Hồ Tây
Hoa và gương sen đều để trên thuyền
Hoa để tặng người mình trọng
Gương để tặng người mình thương

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Hái, hái, sen Hồ Tây
Hoa gương trên thuyền đầy
Hoa tặng người mình trọng
Gương tặng người mình say

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Linh Huy

Hái đi, sen hồ Tây
Hoa, gương xếp thuyền đầy.
Hoa tặng ai ta sợ,
Gương biếu người yêu đây.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Sen hồ Tây hái luôn tay
Nào hoa đó với gương đây đầy thuyền
Hoa này tặng lúc giận hờn
Gương kia tặng, biết người còn thương em

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hái sen hái sen Hồ Tây
Hái sen, sen chất thuyền đầy hoa gương
Gương sen dành tặng người thương
Hoa sen dành tặng nười đương ghét mình

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Tây Hồ, hái, hái sen,
Hoa, gương chất mạn thuyền,
Hoa tặng người mình kính,
Gương tặng người mình thương.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái sen, hãy hái Hồ Tây,
Hái lên sen để thuyền đầy gương, bông.
Hoa sen tặng bạn mình mong,
Gương sen dành tặng người trong tim mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Hồ Tây hái, hái sen,
Hoa, gương đều bỏ thuyền.
Hoa tặng người mình sợ,
Gương tặng người mình quen.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời