Dưới đây là các bài dịch của Linh Huy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 4 (Nguyễn Du): Bản dịch của Linh Huy

Yêu sen, người yêu hoa
Cuống sen ai thưởng thức?
Trong cuống có tơ mành
Hoa lìa tơ khó dứt.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 3 (Nguyễn Du): Bản dịch của Linh Huy

Hẹn sớm đi hái sen,
Cô láng giềng đi với.
Người đến mà chẳng hay,
Chợt cánh hoa cười nói.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Linh Huy

Hái đi, sen hồ Tây
Hoa, gương xếp thuyền đầy.
Hoa tặng ai ta sợ,
Gương biếu người yêu đây.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 5 (Nguyễn Du): Bản dịch của Linh Huy

Hoa sen mơn mởn đẹp,
Lá sen dờn dờn xanh.
Bẻ sen chớ chạm ngó:
Năm sau hoa chẳng sinh.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Linh Huy

Quần vén xoè cánh bướm
Thuyền con bơi hái sen.
Mặt hồ nước lai láng
Trong nước bóng người in.


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]