24/10/2021 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng đắc thái liên kỳ 2
夢得採蓮其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/12/2013 18:20

 

Nguyên tác

採採西湖蓮,
花實俱上船。
花以贈所畏,
實以贈所憐。

Phiên âm

Thái thái Tây Hồ liên,
Hoa thực câu thướng thuyền.
Hoa dĩ tặng sở uý,
Thực dĩ tặng sở liên.

Dịch nghĩa

Hái, hái sen Hồ Tây
Hoa và gương sen đều để trên thuyền
Hoa để tặng người mình trọng
Gương để tặng người mình thương

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Hái, hái, sen Hồ Tây
Hoa gương trên thuyền đầy
Hoa tặng người mình trọng
Gương tặng người mình say

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Mộng đắc thái liên kỳ 2