13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/02/2010 08:27

撥悶

十載塵埃暗玉除,
百年城府半荒墟。
么麼虫鳥高飛盡,
滓濊乾坤血戰餘。
桑梓兵前千里淚,
親朋燈下數行書。
魚龍冷落閒秋夜,
百種幽懷未一攄。

 

Bát muộn

Thập tải trần ai ám ngọc trừ,
Bách niên thành phủ bán hoang khư.
Yêu ma trùng điểu cao phi tận,
Chỉ uế càn khôn huyết chiến dư.
Tang tử binh tiền thiên lý lệ,
Thân bằng đăng hạ sổ hàng thư.
Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ,
Bách chủng u hoài vị nhất sư.

 

Dịch nghĩa

Cái bụi che mờ thềm ngọc mười năm nay.
Thành phủ xây dựng trăm năm trước, một nửa thành gò hoang,
Các loài chim nhỏ bé đều bay lên cao hết.
Sau các cuộc huyết chiến, cõi càn khôn trở nên nhơ nhớp.
Quê nhà trong cơn binh lửa hẳn đã tiêu điều,
Ở xa muôn dặm nghĩ đến mà rơi nước mắt.
Bạn bè, bà con chỉ còn lại mấy hàng thư dưới đèn.
Đêm thu vắng, cá rồng lặng lẽ, trăm mối u hoài chưa dẹp được chút nào!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Thềm ngọc mười năm bụi cát mờ,
Trăm năm thành phủ nửa tiêu sơ.
Chim sâu nhỏ bé bay cao hết,
Huyết chiến qua rồi sông núi dơ.
Binh lửa quê nhà nghìn dặm lệ,
Thân bằng dưới nến mấy hàng thư.
Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng,
Trăm mối u hoài khó dẹp chưa!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thềm ngọc mười năm phủ bụi mù
Thành xưa một nửa thảy hoang vu
Côn trùng chim chóc bay đâu hết
Trời đất máu me vấy thãi thừa
Binh lửa quê hương vài giọt lệ
Bạn bè thân quyến mấy hàng thư
Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng
Trăm mối u buồn mãi chửa bưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Cát bụi mười năm bệ ngọc mờ
Trăm năm thành phủ nửa hoang vu
Chim sâu bé nhỏ bay cao hết
Trời đất nhớp nhơ trận máu thừa
Binh lửa quê nhà ngàn dặm lệ
Dưới đèn thân thích mấy hàng thư
Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng
Trăm mối u hoài chửa dẹp ư.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cát lầm thềm ngọc trót mười đông
Thành quách trăm năm nửa bụi hồng
Chim bé sâu gầy tan tác cả
Trời nhơ đất nhớp chiến tranh xong
Quê nhà lệ đổ qua binh lửa
Bè bạn thư xa dưới bòng đèn
Lạnh lẽo đêm thu rồng cá vắng
U hoài trăm mối dẹp chưa xong.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Bụi mờ thềm ngọc đã mười năm,
Thành phủ trăm năm nửa đã hoang.
Chim quạ sâu trùng bay hết cả,
Đất trời huyết chiến máu còn tanh.
Quê hương binh lửa xa ngàn khóc,
Bè bạn đèn khuya thư mấy hàng.
Rồng cá lặng lờ đêm vắng vẻ,
U hoài trăm mối dạ tơ vương.

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thềm ngọc mười năm cát phủ mờ.
Trăm năm thành phủ thành hoang sơ,
Loài chim bé nhỏ bay đi hết.
Huyết chiến càn khôn thành nhớp nhơ.
Binh lửa quê nhà tiêu hoại hẳn,
Nghĩ về nghìn dặm mắt dòng rơi.
U hoài thu vắng chưa tan được.
Thân hữu chỉ còn mấy quyển thơ.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Văn Nghi

Bệ ngọc mười năm ám bụi mờ
Thành trì một nửa bỏ hoang sơ
Chim muông trùng bọ bay đi hết
Máu đổ xa trường đất nhớp nhơ
Nhớ bạn bên đèn thư mấy chữ.
Thương người chiến trận vạn sầu bơ.
Cá rồng lặng lẽ đêm thu vắng
U uất niềm riêng dạ thẫn thờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Duy Anh

Mười năm bụi bặm dơ thềm ngọc,
Thành phủ trăm năm nửa bỏ hoang.
Chim bọ nhỏ nhoi bay biệt xứ,
Đất trời tanh thối xót xa trường.
Quê nhà trong loạn lệ ngàn dặm,
Bầu bạn bên đèn thư mấy hàng.
Lặng lẽ đêm thu rồng cá vắng,
Nỗi lòng u uất vấn vương mang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời