對酒

趺坐閒窗醉眼開,
落花無數下蒼苔。
生前不盡樽中酒,
死後誰澆墓上杯。
春色漸遷黃鳥去,
年光暗逐白頭來。
百期但得終朝醉,
世事浮雲真可哀。

 

Đối tửu

Phu toạ nhàn song tuý nhãn khai,
Lạc hoa vô số há thương đài.
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi?
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ,
Niên quang ám trục bạch đầu lai.
Bách kỳ đãn đắc chung triêu tuý,
Thế sự phù vân chân khả ai.

 

Dịch nghĩa

Ngồi xếp bằng tròn trước cửa sổ, rượu vào hơi say mắt lim dim,
Vô số cánh hoa rơi trên thảm rêu xanh.
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho?
Sắc xuân thay đổi dần, chim hoàng oanh bay đi,
Năm tháng ngầm thôi thúc đầu bạc.
Cuộc đời trăm năm, chỉ mong say suốt ngày.
Thế sự như đám mây nổi, thật đáng buồn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Ngồi bên song hé mắt say
Bao nhiêu hoa rụng rơi đầy rêu xanh
Sống không hết rượu trong bình
Chết rồi ai tưới mồ mình chén kia
Sắc xuân dần nhạt oanh đi
Năm qua tháng lại đầu thì bạc hơn
Đời này say ngất ngư luôn
Chuyện đời mây nổi thật buồn thế ư

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của trongvu

Khoanh gối song nhàn mắt rượu ngây,
Hoa rơi lớp lớp xuống rêu dày.
Sống không cạn rượu trong lòng chén,
Chết dưới mồ kia ai tưới đây!
Trời xuân chuyển sắc, chim rời tổ,
Năm tháng ngầm in, bạc tóc mây.
Đời người muốn được say tràn mãi,
Thế sự phù vân ai oán thay!


Câu đầu có bản chép "Phu toạ nhàn song tửu nhãn khai", tại hạ thấy chữ "tửu" dùng đắt hơn chữ "tuý", không nói say mà đã thấy say rồi. Xin dịch theo ý này.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Bên song ngồi lặng mắt mơ say
Thấy thảm rêu xanh hoa rụng đầy
Sống để rượu ngon không cạn chén
Chết ai tưới rượu mộ mình đây
Xuân thời dần chuyển oanh vàng mất
Năm tháng đuổi thầm tóc trắng mây
Mong được trăm năm say sớm tối
Sự đời mây nổi thật buồn thay.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tam

Ngồi nhàn tựa cửa mắt mơ say
Phủ kín sân rêu hoa rụng đầy.
Ở thế không chung bầu rượu cạn
Xuống mồ ai tưới chén men cay?
Tuổi xanh chấp cánh theo hoàng điểu
Đầu bạc dần tăng với tháng ngày.
Ước được trăm năm say một buổi
Sự đời mây nổi, thật buồn thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thượng văn

Rượu vào đôi mắt lim dim
Nhìn quanh hoa lá rơi trên thảm đầy
Sao không uống cạn hôm nay?
Để mai chết xuống ai tay rót mời
Xuân tàn chim củng bay thôi
Thời gian thúc dục phai phôi mái đầu
Xin say trọn kiếp phù dâu
Cho quên đi cảnh đời sầu nổi trôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bên song, tửu nhập, mắt lim dim
Hoa rụng, thềm rêu, cảnh lặng im
Sống chẳng lên tiên say chẳng đã
Chết đâu xuống mộ rượu đâu tìm
Sắc xuân thay đổi, hoàng oanh lánh
Năm tháng dần trôi, tóc trắng ghim
Say suốt trăm năm mong được vậy
Khỏi lo thế sự nổi hay chìm.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài song rượu uống ngồi hơi say,
Thảm cỏ sân rêu hoa rụng đầy.
Lúc sống không say vài chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ đây?
Thúc nhanh năm tháng thêm đầu bạc.
Thay đổi sắc xuân oanh vàng bay,
Mong rượu quanh năm, say tuý luý,
Phù vân thế sự, thật buồn thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ta ngồi trước cửa, ngất ngây say,
Hoa rụng sân rêu, cánh phủ đầy.
Sống đã không màng say rượu nhỉ,
Chết thì ai rưới mộ ta đây.
Tàn xuân bay hết không chim chóc,
Đầu bạc càng thêm trắng tháng ngày.
Mong rượu quanh năm say thoả thích,
Thế sự trôi buồn tựa đám mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bài thơ “Đói tửu” cua Nguyễn Du

Tôi thấy dịch bài thơ không sát “ ...tuý nhản khai” chữ Hán tuý ở đây phải năm trong bộ mục (chữ mục + chữ tốt ) mới đúng có nghĩa mở mắt nhìn say đắm, câu 2 và 3 ý còn rựou có bạn, chết rồi chẳng ai doái đến mộ. Còn câu 7 “... chung triêu...” là suốt buổi sáng, vây trăm lần hẹn  nào được say suốt buổi sáng. Bài thơ nói lên khi lỡ vân mới rõ sự bạc bẽo của bạn vàng“ : xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ “. Theo tôi nên suy nghĩ lại câu 1&7 để dịch đúng hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngoài song rượu uống ngồi say,
Sân rêu thảm cỏ rụng đầy hoa rơi.
Không say lúc sống chén mời,
Chết rồi, ai rưới mồ rơi chung đầy?
Thúc nhanh đầu bạc năm chầy,
Sắc xuân thay đổi oanh bay đầy trời,
Trăm năm mong rượu say đời,
Phù vân thế sự, đời người buồn thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối