Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/06/2013 15:07

Chợ họp thì người đến dở dang
Xa yêu vì có mùi hương
Ưa ngọt thì hơn nhiều người trọng
Quá chua ra ủng có ai màng
Ở có đức lành hơn ở dữ
Yêu nhau chẳng đã một đạo thường


Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, NXB Sống Mới 1974