Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:18

重陽前一日到菊堂舊居有感

高會龍山蹟已陳,
西風回首淚沾巾。
貞心卻愛東籬菊,
肯把清香媚別人。

 

Trùng dương tiền nhất nhật đáo Cúc Đường cựu cư hữu cảm

Cao hội Long Sơn tích dĩ trần,
Tây phong hồi thủ lệ triêm cân.
Trinh tâm khước ái đông ly cúc,
Khẳng bả thanh hương mị biệt nhân.

 

Dịch nghĩa

Cuộc yến hội ở Long Sơn dấu vết đã mờ,
Gió tây thổi ngoảnh đầu lại, nước mắt thấm khăn.
Lòng trong trắng chỉ yêu hoa cúc ở giậu phía đông,
Há chịu đem hương, thanh mơn trớn kẻ khác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Long Sơn tiệc cũ phôi pha,
Gió tây ngoảnh lại khăn nhoà lệ vương.
Giậu đông cúc ấy khá thương,
Lòng trinh chẳng chịu xông hương người ngoài.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Long Sơn yến hội dấu mờ rồi
Ngoảnh lại gió thu đẫm lệ rơi
Yêu cúc giậu đông lòng khiết trắng
Chẳng đem hương sắc dụ người đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiệc hội Long Sơn dấu đã mờ
Gió tây ngoảnh lại ướt khăn tơ
Giậu đông yêu cúc lòng trong trắng
Hương sắc không đem dụ kẻ khờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yến hội Long Sơn dấu đã mờ,
Gió tây ngoảnh lại lệ tuôn phờ.
Giậu đông lòng chỉ yêu hoa trắng,
Hương sắc há đem đời dụ thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời