Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:36

題顧步鶴圖

一堆老石竹參差,
孤鶴便翾未肯飛。
回首不須防在後,
網羅正是眼前機。

 

Đề cố bộ hạc đồ

Nhất đôi lão thạch trúc sâm si,
Cô hạc biền huyên vị khẳng phi.
Hồi thủ bất tu phòng tại hậu,
Võng la chính thị nhãn tiền ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Một đống đá cũ, khóm trúc loi thoi,
Con hạc cô đơn dùng dằng chưa chịu bay.
Đừng ngoảnh đầu lại đề phòng đằng sau,
Lưới giăng chính là cơ sự đã ở ngay trước mắt.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Nghi

Khóm trúc loi thoi, đá mấp mô,
Dùng dằn cánh hạc, thế đơn cô.
Thôi đừng ngoảnh lại đằng sau nữa,
Lưới trước chờ kia chẳng phải dò!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một hàng đá cũ, trúc loi thoi
Cánh hạc cô đơn chửa chịu rời
Chớ ngoảnh về sau phòng bị nữa
Lưới giăng trước mắt đã bày rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Gò đá cũ trúc thưa dày
Một con hạc lẻ chẳng bay dùng dằng
Việc sau lọ có nên chăng
Chỉ e trước mắt lưới giang bẫy giàm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khóm trúc loi thoi đá chẳng ngay,
Cô đơn cánh hạc chửa cần bay.
Đầu đừng ngoảnh lại phòng bị nữa,
Trước mắt lưới giăng sự đã bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời