Nghe nói nàng Ngô ca Trúc chi,
Ai người hát tiếp khúc Liễu từ.
Liễu buông mềm mại ba ngàn thước,
Đã giúp người đi giải biệt ly.

tửu tận tình do tại