Đề Lục Vân động

Ngẫu phỏng ngư đồn mục ổ trung
Lục vu thâm xứ kiến thần công
Thiên tương chướng hải khu quần thạch
Địa vị hô triều nạp bát phong
Phúc hốt hà tằng tử hỗn độn
Khê sơn chỉ tự lão anh hùng
Hiếu kì tự phủ thành kham tiếu
Mạn thưởng huyền tân vị ngộ không


Lạc khoản: “Kỷ Sửu thu Thanh Hoa phó khuyết chu thứ phỏng du động trung, kiến thạch (?) cao xứ lưu khoáng vô hữ phụng phạt, đãi chí kinh tức trước nhân tái vãng bình thạch công thuyên Di Đà tượng nghinh nhập phụng chi. Hoàng triều Cảnh Hưng tam thập nhất niên, Canh Dần cốc vũ hậu. Đặc chuẩn tiến triều tứ Bính Tuất khoa đệ nhị giáp tiến sĩ Hiển cung đại phu Đông các học sĩ, Nghệ An xứ, thự Tham chính Thanh Oai Tả Thanh Oai, Ngô Thì sĩ Thế Lộc phủ đề.” (Mùa thu năm Kỉ Sửu (1769), được nhà vua giao cho đi liêm án Thanh Hoa, lần thứ 2 đi thuyền vào thăm động, thấy ở đó có tảng đá đặt chỗ cao khoáng đãng, không thờ Phật. Mãi đến khi về tới kinh đô, mới sai người trở lại nhà thợ đá tạc tượng Di Đà, rước vào đây để thờ. Sau ngày cốc vũ, năm Canh Dần, triều vua Cảnh Hưng (1770). Được nhà vua cho đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ khoa Bính Tuất (1766), thăng Hiển cung đại phu, Đông các học sĩ, Nghệ An xứ thự Tham chính Thanh Oai Tả Thanh Oai Ngô Thì Sĩ hiện là Thế Lộc phủ kính đề.)

Động Lục Vân nằm trên dãy núi Thần Phù, thuộc địa phận xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, là một thắng cảnh, được nhiều sách vở xưa ghi chép. Do nạn nổ mìn bừa bãi khiến nhiều cảnh quan và bút tích người xưa ở động này đã bị huỷ hoại. Nay chỉ còn thấy 5, 6 bài thơ của một số vua triều Lê Sơ và danh nho nước ta ở thế kỉ XVIII.

Nguồn: Hồng Phi, Hương Nao, “Một số phát hiện mới qua khảo sát trực tiếp bút tích Hán Nôm hiện còn trong các hang, động, vách núi ở Thanh Hoá”, Thông báo Hán Nôm học, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi

Xóm cá hỏi thăm lũ mục đồng
Mới hay tiên động thực thần công
Trời ngăn biển xuống xua bầy đá
Đất gọi triều lên gió tám phương
Phút chốc mất sao thời hỗn độn
Núi khe chỉ bạc tóc anh hùng
Hiếu kỳ tự ý buồn cười nhỉ?
Trần ngập sông mê chửa tỉnh không!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chợt hỏi xóm chài lũ mục đồng,
Mới hay núi thẳm thấy thần thông.
Trời ngăn biển xuống gom bầy đá,
Đất gọi triều lên nạp bát phong.
Phúc đến mất đi thời hỗn độn,
Núi khe chỉ chữ lão anh hùng.
Hiếu kỳ tự ý chịu cười diễu?
Trần ngập bến mê chửa tỉnh không!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời