御制題綠雲洞

綠雲深洞碧巑岏,
名利塵消宇宙寬。
夕照溪山花掩暎,
春開楊柳鳥間關。
清泉洗耳猿心靜,
幽室懸燈鹿夢寒。
無相虛靈機事少,
壼天日月不勝閒。

 

Ngự chế đề Lục Vân động

Lục vân thâm động bích toàn ngoan,
Danh lợi trần tiêu vũ trụ khoan.
Tịch chiếu khê sơn hoa yểm ánh,
Xuân khai dương liễu điểu gian quan.
Thanh tuyền tẩy nhĩ viên tâm tĩnh,
U thất huyền đăng lộc mộng hàn.
Vô tướng hư linh cơ sự thiểu,
Hồ thiên nhật nguyệt bất thăng nhàn.


Bài thơ này được khắc trên vách núi tại xã Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hoá. Lạc khoản đề “Hữu Thiên Nam hoàng đế đề; Hồng Đức kỷ nguyên chi nhị thập ngũ xuân tam nguyệt cát nhật; Trung thư giám Trung thư Xá nhân Nguyễn Công Trực phụng thư; Ngự dụng giám san thư cục chính Phạm Bảo phụng tuyên” 右天南皇帝題,洪德紀元之二十五春三月吉日,中書監中書舍人阮公直奉書,御用監山書局正范寶奉鐫 (Thiên Nam hoàng đế đề; Ngày lành tháng 3 năm Hồng Đức 25 (1494); Trung thư giám Trung thư xá thân Nguyễn Công Trực vâng mệnh viết chữ; Ngự dụng giám san thư cục chính Phạm Bảo vâng mệnh khắc).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Toàn

Lục Vân động thẳm, vách chon von,
Vũ trụ bao la danh lợi tan.
Trời chiếu núi khe hoa lấp lánh,
Xuân về dương liễu tiếng chim chan.
Suối trong rửa sạch, lòng vượn lắng,
Nhà tối treo đèn, mộng hươu tàn.
Thanh thản tâm hồn, đời ít vướng,
Trong bầu ngày tháng xiết hân hoan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lục Vân động, vách chon von,
Bao la vũ trụ sao còn lợi danh.
Non soi lấp lánh lá xanh
Xuân về dương liễu chuyền cành huyên thiên.
Suối trong rửa sạch, tâm thiền,
Treo đèn nhà tối, hươu yên mộng hàn.
Việc nhàn thanh thản tâm hồn,
Bầu trời ngày tháng gì hơn cảnh nhàn.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Động thẳm Lục Vân vách ngút ngàn
Bao la trời đất lợi danh tan
Núi khe nắng chiếu hoa che bóng
Dương liễu xuân về điểu hót vang
Tai rửa suối trong lòng vượn lắng
Đèn treo nhà tối mộng hươu tàn
Tấm lòng buông xả luôn thanh thản
Trời đất ung dung trọn kiếp nhàn

15.00
Trả lời