Cây bàng trước sân đổ gãy.
Bảng đen chữ phấn toác làm đôi.
Thật rồi! Em Mai nằm đấy:
Mẩu bút chì nắm chặt trong tay.
Quả táo bầm lăn bên túi vải.
Mảng tường đổ, nắng chiều in bóng chân em vừa chạy
Giữa bom gầm còn vọng hai tiếng: “Thầy ơi!”


1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]