Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 14/12/2020 22:51 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Người con gái sông Gianh (NXB Văn học, 1966).