(Cảm xúc trước lòng quả cảm và tình yêu nước của những người nữ quân nhân trên đất nước Ukraine - Украина hôm nay)

Đôi mắt em buồn trước quê hương
Dưới cơn tàn phá lũ bạo cường
Tóc vàng sợi nhỏ môi chín mộng
Bỏ lại phấn son ra chiến trường

Theo bước quân hành đi chinh chiến
Bỏ lại sân trường mối tình riêng
Xả thân cùng những người trai lính
Vì yêu quê hương cả lời nguyền

Đôi mắt em mang màu hạt dẻ
Đêm ngày phi pháo lặng mà nghe
Một trăm hai mươi ba ngày lẻ
Chinh chiến ra đi chẳng rụt rè…


26.6.22