Anh Điệp ơi bài này thuộc tập "Góc sân và khoảng trời" chứ ạ :|

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.