Nửa đêm pha trà độc ẩm,
Lắng từng dạ khúc tâm tình.
Thế giới tủi sầu đại dịch:
Thảm kịch chiến tranh, hoà bình.

Khoa học ngày càng tiến bộ.
Công, tội ngày càng tinh vi.
Thật-đủ hoá ra giả-thiếu,
Lịch sử viết lại, xoá đi.

Đứng dậy, mở tung cánh cửa,
Càng nghe Thái Bình Dương gào.
Phóng mắt nhìn vào vũ trụ,
Ô kìa! Những sao là sao?