過橫山顧山人草堂

只見山相掩,
誰言路尚通。
人來千嶂外,
犬吠百花中。
細草香飄雨,
垂楊閑臥風。
却尋樵徑去,
惆悵綠溪東。

 

Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường

Chỉ kiến sơn tương yểm,
Thuỳ ngôn lộ thượng thông.
Nhân lai thiên chướng ngoại,
Khuyển phệ bách hoa trung.
Tế thảo hương phiêu vũ,
Thuỳ dương nhàn ngoạ phong.
Khước tầm tiều kính khứ,
Trù trướng lục khê đông.

 

Dịch nghĩa

Chỉ thấy núi liên tiếp
Ai dám nói đường vẫn còn thông được
Người ngoài nghìn ngọn núi đến
Tiếng chó cắn trong trăm hoa
Đám cỏ non mưa bay thơm ngát
Cây dương rủ, gió thổi nhẹ nhàng
Lại tìm đường kiếm củi đi ngay
Ngậm ngùi nhìn nước suối Đông Khê xanh ngắt

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chỉ trông lên tiếp non cao
Ai hay còn có lối nào đi qua
Khách trèo nghìn ngọn non xa
Vẳng nghe tiếng chó trong hoa sủa dồn
Mưa bay thơm ngát cỏ non
Nhẹ nhàng tơ liễu gió luồn thướt tha
Lại tìm đường kiếm củi ra
Trông theo suối biếc lòng ta ngậm ngùi


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chung quanh chỉ núi cùng non,
Dù cho người nói, đường thông đâu nào.
Khách leo hàng vạn núi cao,
Bỗng nghe chó sủa ồn ào trong hoa.
Trong mưa cỏ ngát hương xa,
Gió đưa cành liễu la đà nhẹ bay.
Tìm đường kiếm củi đi ngay,
Trông dòng suối biếc, lòng này buồn tênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chỉ thấy núi là núi,
Ai cho đường vẫn thông ?
Khách qua nghìn đỉnh núi,
Chó sủa trăm nhành hồng.
Cỏ mịn thơm mưa móc,
Gió lơi lay liễu ròng.
Tìm đường đi hái củi,
Buồn nước biếc khe đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ thấy núi cùng non liên tiếp
Ai nghĩ đường vẫn được lưu thông
Người từ ngàn núi viễn phương
Bỗng nghe chó sủa trong lùm đầy hoa
Đám cỏ non mưa đùa thơm ngát
Liễu rủ dài gió phất nhẹ nhàng
Đường mòn tiếp tục hành trình
Nhìn dòng suối biếc phía đông chạnh buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ thấy liên tiếp non xanh,
Ai còn dám nói vẫn còn đường thông.
Người ngoài nghìn ngọn núi lồng,
Trăm hoa tiếng chó sủa trong bụi này.
Đám cỏ thơm ngát mưa bay,
Cây dương liểu rủ, gió lay nhẹ nhàng.
Tìm đường kiếm củi đi ngay,
Ngậm ngùi nhìn suối xanh bày Đông Khê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời