14/04/2021 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường
過橫山顧山人草堂

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 01:14

 

Nguyên tác

只見山相掩,
誰言路尚通。
人來千嶂外,
犬吠百花中。
細草香飄雨,
垂楊閑臥風。
却尋樵徑去,
惆悵綠溪東。

Phiên âm

Chỉ kiến sơn tương yểm,
Thuỳ ngôn lộ thượng thông.
Nhân lai thiên chướng ngoại,
Khuyển phệ bách hoa trung.
Tế thảo hương phiêu vũ,
Thuỳ dương nhàn ngoạ phong.
Khước tầm tiều kính khứ,
Trù trướng lục khê đông.

Dịch nghĩa

Chỉ thấy núi liên tiếp
Ai dám nói đường vẫn còn thông được
Người ngoài nghìn ngọn núi đến
Tiếng chó cắn trong trăm hoa
Đám cỏ non mưa bay thơm ngát
Cây dương rủ, gió thổi nhẹ nhàng
Lại tìm đường kiếm củi đi ngay
Ngậm ngùi nhìn nước suối Đông Khê xanh ngắt

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chỉ trông lên tiếp non cao
Ai hay còn có lối nào đi qua
Khách trèo nghìn ngọn non xa
Vẳng nghe tiếng chó trong hoa sủa dồn
Mưa bay thơm ngát cỏ non
Nhẹ nhàng tơ liễu gió luồn thướt tha
Lại tìm đường kiếm củi ra
Trông theo suối biếc lòng ta ngậm ngùi
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Quá Hoành Sơn cố sơn nhân thảo đường