Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trình Hạo (7 bài)
- Vương Lệnh (5 bài)
- Gia Luật Hồng Cơ (1 bài)
- Tô Thức (174 bài)
- Thái Xác (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/10/2008 07:42 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/10/2008 08:11 bởi Admin
Lưu Quý Tôn 劉季孫 (1033-1093) tự Cảnh Văn 劉景文, người Tường Phù. Làm quan đời Thần Tông nhà Tống, giữ phẩm tiết, học rộng, có tài thơ. Sau khi chết nhà chỉ toàn tranh, sách và các bức thư pháp.

Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Hội Nhà Văn, 1998.

 

Tuyển tập chung