23.00
Nước: Trung Quốc (Hán)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạng Tịch (1 bài)
- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Khuất Nguyên (12 bài)
- Lưu Triệt (3 bài)
- Tô Vũ (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/02/2006 20:05 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/10/2006 20:38 bởi Vanachi
Lưu Bang 劉邦 (256 TCN hay 247 TCN – 1 tháng 6, 195 TCN), ở bên trong Trung Quốc thường được gọi là Cao Tổ, tên riêng Lưu Bang, là hoàng đế đầu tiên của Nhà Hán Trung Quốc, cai trị đất nước từ năm 202 TCN tới 195 TCN, và là một trong số ít người sáng lập triều đại xuất thân từ tầng lớp nông dân (một người khác là Chu Nguyên Chương, người sáng lập Nhà Minh). Trước khi trở thành hoàng đế, ông từng được gọi là Bái Công (沛公) theo địa danh nơi sinh. Ông cũng được Hạng Vũ phong làm Hán Vương sau khi Nhà Tần sụp đổ, và thường được gọi bằng cái tên đó cho tới khi lên làm hoàng đế.