Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 08:38

春日登樓有懷

花正濃時人正愁,
逢花卻欲替花羞。
年來笑伴皆歸去,
今日晴明獨上樓。

 

Xuân nhật đăng lâu hữu hoài

Hoa chính nùng thì nhân chính sầu,
Phùng hoa khước dục thế hoa tu.
Niên lai tiếu bạn giai quy khứ,
Kim nhật tình minh độc thướng lâu.

 

Dịch nghĩa

Đúng lúc hoa nở đẹp thơm lừng thì ta lại buồn,
Trước hoa, ta hổ thẹn với hoa.
Những bạn hữu cùng đi ngắm hoa với ta đã quy tiên cả,
Hôm nay ngày xuân trong sáng còn mình ta lên lầu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta đau buồn khi hoa nở đẹp
Trước hoa đây ta thẹn cùng hoa
Thưởng hoa bạn cũ cùng ta
Quy tiên nay chỉ mình ta lên lầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chính lúc hoa nồng, lại xót xa
Trước hoa càng thấy thẹn cùng hoa
Bạn chơi ngày ấy nay đâu nữa
Cất bước lên lầu chỉ một ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đúng lúc hoa thơm đẹp, xót xa,
Trước hoa, ta hổ thẹn cùng hoa.
Ngắm hoa bạn hữu đâu còn nữa,
Trong sáng xuân nay lầu một ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời