05/02/2023 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật đăng lâu hữu hoài
春日登樓有懷

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 08:38

 

Nguyên tác

花正濃時人正愁,
逢花卻欲替花羞。
年來笑伴皆歸去,
今日晴明獨上樓。

Phiên âm

Hoa chính nùng thì nhân chính sầu,
Phùng hoa khước dục thế hoa tu.
Niên lai tiếu bạn[1] giai quy khứ,
Kim nhật tình minh độc thướng lâu.

Dịch nghĩa

Đúng lúc hoa nở đẹp thơm lừng thì ta lại buồn,
Trước hoa, ta hổ thẹn với hoa.
Những bạn hữu cùng đi ngắm hoa với ta đã quy tiên cả,
Hôm nay ngày xuân trong sáng còn mình ta lên lầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta đau buồn khi hoa nở đẹp
Trước hoa đây ta thẹn cùng hoa
Thưởng hoa bạn cũ cùng ta
Quy tiên nay chỉ mình ta lên lầu
[1] Các bạn bè cùng hưởng thú vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Xuân nhật đăng lâu hữu hoài