Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/10/2016 06:17

山中

飢食松花渴飲泉,
偶從山後到山前。
陽坡軟草厚如織,
因與鹿麛相伴眠。

 

Sơn trung

Cơ thực tùng hoa, khát ẩm tuyền,
Ngẫu tòng sơn hậu đáo sơn tiền.
Dương Pha nhuyễn thảo hậu như chí,
Nhân dữ lộc mê tương bạn miên.

 

Dịch nghĩa

Đói ăn hoa thông, khát uống nước suối,
Tình cờ theo sau núi, cứ bước tiếp ra trước núi.
Cỏ ở Dương Pha dầy và mịn như lụa nõn,
Nhân đó nằm ngủ bạn với hươu lớn hươu bé.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đói ăn thông, nước khe khát uống
Vào núi sau thì cũng trước ra
Dương Pha cỏ mịn như là
Bên hươu lớn nhỏ bạn ta giấc nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Suối trong khi khát đói hoa tùng
Ngẫu hứng rong chơi khắp núi rừng
Dương Pha cỏ mịn như nhung lụa
Bạn với hươu nai đánh giấc cùng.

Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đói hoa thông, khát suối dòng
Hứng ra sau núi lại vòng đầu non.
Cỏ Dương Pha mịn dày cồm
Bạn cùng hươu đánh giấc nồng bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đói sẵn hoa thông, khát suối trong
Núi sau, non trước bước thong dong
Dương Pha cỏ mịn mềm như lụa
Bạn với hươu nai trọn giấc nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đói sẵn hoa thông, khát suối rừng,
Tình cờ sau trước núi đi lùng.
Dương Pha cỏ mịn dầy như lụa
Hươu lớn hươu con, đánh giấc cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời