09/12/2022 09:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung
山中

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 25/10/2016 06:17

 

Nguyên tác

飢食松花渴飲泉,
偶從山後到山前。
陽坡軟草厚如織,
因與鹿麛相伴眠。

Phiên âm

Cơ thực tùng hoa, khát ẩm tuyền,
Ngẫu tòng sơn hậu đáo sơn tiền.
Dương Pha nhuyễn thảo hậu như chí,
Nhàn dữ lộc mê tương bạn miên.

Dịch nghĩa

Đói ăn hoa thông, khát uống nước suối,
Tình cờ theo sau núi, cứ bước tiếp ra trước núi.
Cỏ ở Dương Pha dầy và mịn như lụa nõn,
Nhân đó nằm ngủ bạn với hươu lớn hươu bé.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đói ăn thông, nước khe khát uống
Vào núi sau thì cũng trước ra
Dương Pha cỏ mịn như là
Bên hươu lớn nhỏ bạn ta giấc nồng.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Sơn trung