Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Hựu (1 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Thái Thuận (123 bài)
- Bùi Viết Lương (2 bài)
- Nguyễn Tông Lan (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/10/2011 03:50 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/10/2011 18:01 bởi hongha83
Lương Thế Vinh 粱世榮 (1441-1497) hiệu làThuỵ Hiên, người làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, nay là huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thuở nhỏ, ông thông minh khác người, có chí khí kỳ lạ. Năm Quang Thuận thứ 4 (1463) đời vua Lê Thánh Tông, ông đỗ Trạng nguyên. Lương Thế Vinh làm đến chức Hàn lâm thừa chỉ chưởng viện sự. Ông là nhà bác học lớn và là nhà toán học nổi tiếng của nước ta, được coi là ông tổ của nghề toán. Trước tác có Đại thành toán pháp. Thơ ông được chép trong Hoàng Việt thi tuyển của Tồn Am Bùi Huy Bích.