15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:55

鳳凰臺上憶吹簫

香冷金猊,
被翻紅浪,
起來慵自梳頭。
任寶奩塵滿,
日上簾鉤。
生怕離懷別苦,
多少事欲說還休。
新來瘦,
非干病酒,
不是羆秋。

休休,
這回去了,
千萬遍陽關,
也則難留。
念武陵人遠,
煙鎖秦樓,
惟有樓前流水。
應念我終日凝眸,
凝眸處,
從今又添一段新愁。

 

Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu

Hương lãnh kim nghê,
Bị phiên hồng lãng,
Khởi lai dung tự sơ đầu.
Nhậm bảo liêm trần mãn,
Nhật thượng liêm câu.
Sinh phạ ly hoài biệt khổ,
Đa thiểu sự dục thuyết hoàn hưu.
Tân lai sấu,
Phi can bệnh tửu,
Bất thị bi thu.

Hưu hưu,
Giá hồi khứ liễu,
Thiên vạn biến Dương Quan,
Dã tắc nan lưu.
Niệm Vũ Lăng nhân viễn,
Yên toả Tần lâu,
Duy hữu lâu tiền lưu thuỷ.
Ưng niệm ngã chung nhật ngưng mâu,
Ngưng mâu xứ,
Tòng kim hựu thiêm nhất đoạn tân sầu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hương lạnh lò vàng
Chăn nghiêng sóng đỏ
Dậy rồi lười chải sơ đầu
Mặc hộp gương đầy bụi
Ác rọi rèm châu
Thêm sợ ly mong biệt khổ
Có lắm việc muốn nói lại rầu
Gần đây võ
Không vì bệnh rượu
Chẳng phải buồn thu

Rầu rầu
Lần này ly biệt
Ngàn vạn lượt Dương Quan
Cũng khó trú lưu
Người Vũ Lăng xa bặt
Khói toả Tần lâu
Chỉ có trước lâu dòng nước
Chừng thấy kẻ suốt buổi nhìn lâu
Nơi nhìn đó
Từ nay lại thêm một đoạn tân sầu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Hương lạnh lò vàng,
Chăn cồn sóng đỏ,
Dậy rồi biếng lược cài.
Mặc bụi đầy hộp phấn,
Rèm cuốn ngày dài.
Sống khổ nỗi tình ly biệt,
Bao nhiêu chuyện, nói chẳng ra lời.
Người gầy rọp,
Buồn thu đâu phải,
Rượu nào deo tai.

Thôi, thôi,
Lần này đi vậy,
Ngàn vạn khúc hát hay,
Gió giữ cho rồi.
Nhớ Vũ Lăng người vắng,
Lầu Tần khói bay,
Chỉ có trước lầu nước chảy.
Biết đến thiếp, mắt ngóng hôm mai,
Nơi mắt ngóng,
Từ nay thêm mối sầu mới khôn vơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Nghê vàng hương lạnh,
Chăn dồn hoa đỏ.
Gượng dậy biếng chải tóc rối,
Bụi phủ đầy hộp phấn.
Nắng rọi rèm trong,
Sinh ly lòng này nức nở.
Chuyện ngắn dài,
Nói lại thôi.
Nắm xương mai,
Nào đâu phải bệnh,
Chẳng bởi thương thu.

Thôi thôi,
Người đã đi rồi.
Khúc Dương Quan đã cất,
Đâu thể níu chân.
Nhớ Vũ Lăng xa ngái,
Lầu Tần mây khuất,
Suối trước lầu chảy mãi.
Nhớ tới ai,
Đêm mong ngày ngóng,
Mắt đăm đăm,
Từ nay nhẩm tính,
Sầu mới đong thêm.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời