29/01/2023 09:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu
鳳凰臺上憶吹簫

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 17:55

 

Nguyên tác

香冷金猊,
被翻紅浪,
起來慵自梳頭。
任寶奩塵滿,
日上簾鉤。
生怕離懷別苦,
多少事欲說還休。
新來瘦,
非干病酒,
不是羆秋。

休休,
這回去了,
千萬遍陽關,
也則難留。
念武陵人遠,
煙鎖秦樓,
惟有樓前流水。
應念我終日凝眸,
凝眸處,
從今又添一段新愁。

Phiên âm

Hương lãnh kim nghê,
Bị phiên hồng lãng,
Khởi lai dung tự sơ đầu.
Nhậm bảo liêm trần mãn,
Nhật thượng liêm câu.
Sinh phạ ly hoài biệt khổ,
Đa thiểu sự dục thuyết hoàn hưu.
Tân lai sấu,
Phi can bệnh tửu,
Bất thị bi thu.

Hưu hưu,
Giá hồi khứ liễu,
Thiên vạn biến Dương Quan[1],
Dã tắc nan lưu.
Niệm Vũ Lăng[2] nhân viễn,
Yên toả Tần lâu[3],
Duy hữu lâu tiền lưu thuỷ.
Ưng niệm ngã chung nhật ngưng mâu,
Ngưng mâu xứ,
Tòng kim hựu thiêm nhất đoạn tân sầu.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hương lạnh lò vàng
Chăn nghiêng sóng đỏ
Dậy rồi lười chải sơ đầu
Mặc hộp gương đầy bụi
Ác rọi rèm châu
Thêm sợ ly mong biệt khổ
Có lắm việc muốn nói lại rầu
Gần đây võ
Không vì bệnh rượu
Chẳng phải buồn thu

Rầu rầu
Lần này ly biệt
Ngàn vạn lượt Dương Quan
Cũng khó trú lưu
Người Vũ Lăng xa bặt
Khói toả Tần lâu
Chỉ có trước lâu dòng nước
Chừng thấy kẻ suốt buổi nhìn lâu
Nơi nhìn đó
Từ nay lại thêm một đoạn tân sầu
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Khúc ca tống biệt.
[2] Trong "Đào hoa nguyên ký" của Đào Tiềm chép: Ở Vũ Lăng có người đánh cá, theo dòng khe đi, quên đường, lạc vào rừng hoa đào. Sau này người ta thường mượn tích nguồn đào, coi như cõi tiên. Ở đây tác giả dùng chỉ người mộng đi xa.
[3] Đời Xuân Thu, con gái Tần Mục Công là Lộng Ngọc cùng người yêu là Tiêu Sử thổi tiêu trên lầu, rồi bay lên trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Phụng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu