Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 00:13

七月二十九日崇讓宅宴作

露如微霰下前池,
風過回塘萬竹悲。
浮世本來多聚散,
紅蕖何事亦離披?
悠揚歸夢惟燈見,
濩落生涯獨酒知。
豈到白頭長只爾,
嵩陽松雪有心期。

 

Thất nguyệt nhị thập cửu nhật Sùng Nhượng trạch yến tác

Lộ như vi tản há tiền trì,
Phong quá hồi đường vạn trúc bi.
Phù thế bản lai đa tụ tán,
Hồng cừ hà sự diệc ly phi?
Du dương quy mộng duy đăng kiến,
Hoạch lạc sinh nhai độc tửu tri.
Khởi đáo bạch đầu trường chỉ nhĩ,
Tung Dương tùng tuyết hữu tâm kỳ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Móc như mưa bụi trước ao trong
Gió lộng quanh đê trúc não lòng
Đời ngán vốn từng đầy tụ tán
Sen hồng sao cũng lắm long đong?
Đèn soi quy mộng êm đềm giấc
Rượu biết sinh nhai luẩn quẩn vòng
Đến lúc bạc đầu còn thế nhỉ
Ngàn Tung hẹn ước tuyết cùng thông


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngoài ao sương nhẹ tỏa như hơi,
Gío thổi ven đê trúc rối bời.
Phù thế vốn là luôn hợp tán,
Sen hồng gì cớ lắm tàn rơi.
Mộng về quê cũ đèn hay mỗi,
Lụn bại sinh nhai rượu biết thôi.
Đã lúc bạc đầu còn thế nhỉ,
Tung Dương tùng tuyết hẹn nhau hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mưa sương phơi phới xuống bờ ao,
Gió thổi quanh đồi, vạn trúc đau.
Mây nổi cõi đời, tan lại hợp,
Sen hồng hà cớ cũng lao xao?
Mộng về thăm thẳm, đèn riêng thấy,
Cuộc sống lênh đênh, rượu hiểu sầu.
Đến thuở bạc đầu đâu thế mãi?
Tung Dương tùng tuyết, hẹn lòng nhau.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Mưa sương ao trước phủ giăng đầy,
Ngàn trúc buồn trong gió lắt lay.
Mấy nổi chuyện đời tan hợp lắm,
Sen hồng sao cũng tả tơi bay?
Đèn nhìn giấc mộng quê dằng dặc,
Rượu ngấm đời lưu lạc bấy chầy.
Chẳng lẽ bạc đầu còn lận đận,
Tung Dương tùng tuyết hẹn mai đây.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương rơi nhẹ xuống ao đằng trước
Gió đê lay hàng trúc bi thương
Ở đời ly hơp lẽ thường
Sen hồng sao lại như đương hao gầy
Mộng êm đềm chỉ cây đèn thấy
Việc làm ăn phải quấy rượu hay
Bạc đầu đâu mãi thế này
Núi Tung thông tuyết hiện nay đang chờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sương như bụi tuyết phủ đầy ao
Buồn gió quanh bờ vạn trúc chao
Cõi tạm vốn từng phen cách hợp
Sen hồng sao cứ lại gầy hao
Êm đềm giấc mộng riêng đèn thấy
Cực khổ sinh nhai chỉ rượu vào
Đầu chớm bạc rồi sao vẫn vậy
Núi Tung tùng tuyết tấm lòng trao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sương như hạt tuyết toả ngoài ao,
Gío thổi ven đê trúc xạc xào.
Phù thế xưa nay luôn hợp tán,
Sen hồng hà cớ lắm tàn hao.
Mộng về quê cũ đèn riêng thấy,
Lụn bại sinh nhai chỉ rượu vào.
Khởi điểm bạc đầu còn thế nhỉ,
Tung Dương tùng tuyết hẹn lòng trao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời