Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 14/04/2010 23:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/04/2010 12:21

城上

有客虛投筆,
無憀獨上城。
沙禽失侶遠,
江樹著陰輕。
邊遽稽天討,
軍須竭地征。
賈生遊刃極,
作賦又論兵。

 

Thành thượng

Hữu khách hư đầu bút,
Vô liêu độc thướng thành.
Sa cầm thất lữ viễn,
Giang thụ trứ âm khinh.
Biên cự kê thiên thảo,
Quân tu kiệt địa chinh.
Giả Sinh du nhận cực,
Tác phú hựu luận binh.

 

Dịch nghĩa

Có khách quẳng bút nghiên,
Một mình buồn bã bước lên thành cao.
Cánh cò mất bạn bay xa,
Mây nhẹ phủ mờ hàng cây bên sông.
Nơi biên giới, ngựa truyền tin chậm chạp khiến việc thảo phạt kéo dài,
Việc cung cấp quân nhu làm cạn kiệt tiền của.
Giả Sinh tài năng có thừa,
Làm thơ phú và bàn luận việc quân.


Bài thơ được tác giả làm vào năm đầu niên hiệu Đại Trung khi ông vào làm ở mạc phủ của Quế Quản quan sát sứ Trịnh Á. Thi nhân lên thành Quế Lâm trông ra xa, tả cảnh để bày tỏ nỗi lòng, giải tỏ nỗi phiền muộn cho tráng chí không được thực hiện, không có đất dụng võ. Tình cảnh trong thơ hoà quyện, hàm ẩn nhưng rất có âm vị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Có khách bỏ nghiên bút,
Lên thành, buồn một mình.
Cánh cò xa bạn lữ,
Cây bến phủ mây xanh.
Cương giới, tin quân trễ,
Cung quân, của sạch sanh.
Giả Sinh tài sức lắm,
Thơ phú với luận binh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Có khách quăng nghiên bút,
Thành cao bước một mình.
Cò xa chứ mất bạn,
Sông nhạt hàng cây xanh.
Tin trễ vùng biên địa,
Nước nghèo bởi chiến tranh.
Giả Nghị dư tài sức,
Làm thơ với luận binh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có khách quẳng bút nghiên vào sọt
Một mình buồn cất bước lên thành
Cánh cò mất bạn bay nhanh
Mây mờ che phủ cây hàng bên sông
Nơi biên giới truyền thông chậm chạp
Việc quân nhu làm kiệt công kho
Giả Sinh tài giỏi có thừa
Làm thơ làm phú lại vừa luận binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Khách đến quăng hờ bút
Lên thành bước quạnh hiu
Cánh cò xa lẽ bạn
Cây bến nhẹ soi chiều
Chinh chiến quân lương cạn
Biên cương thảo phạt hưu
Giả Sinh vui tận sức
Thảo phú luận bàn mưu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách kia đã quẳng bút nghiên,
Một mình buồn bã bước lên cao thành.
Cánh cò mất bạn bay nhanh,
Phủ mờ mây nhẹ cây cành bên sông.
Chậm tin thảo phạt khó xong,
Quân nhu cạn kiệt ải mong tới vừa.
Giả Sinh tài trí có thừa,
Làm thơ làm phú bàn vừa việc quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời