Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 13:08

寫意

燕雁迢迢隔上林,
高秋望斷正長吟。
人間路有潼江險,
天上山惟玉壘深。
日向花間留返照,
雲從城上結層陰。
三年已制思鄉淚,
更入新年恐不禁。

 

Tả ý

Yến nhạn thiều thiều cách Thượng Lâm,
Cao thu vọng đoạn chính trường ngâm.
Nhân gian lộ hữu Đồng Giang hiểm,
Thiên thượng sơn duy Ngọc Luỹ thâm.
Nhật hướng hoa gian lưu phản chiếu,
Vân tòng thành thượng kết tằng âm.
Tam niên dĩ chế tư hương lệ,
Cánh nhập tân niên khủng bất câm.

 

Dịch nghĩa

Én, nhạn bay xa xa bên vườn Thượng Lâm
Ngắm trời thu cao chính là lúc đang ngâm nga
Dưới trần đường hiểm trở nhất là Đồng Giang
Trên trời núi sâu nhất là Ngọc Luỹ
Mặt trời hướng về khóm hoa để lại ánh nắng
Mây kéo đến trên thành cao, tạo nên bóng râm
Đã cố nén nước mắt nhớ quê nhà ba năm nay
Đến nay vào năm mới sợ rằng không cầm được nữa


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ly Tu @Mai Hoa Trang

Thượng Lâm én nhạn lượn xa xăm
Vọng ngắm trời thu trỗi giọng ngâm
Dưới thế Đồng Giang đường hiểm trở
Trên tiên Ngọc Lũy núi sâu thâm
Trời soi hoa thắm lưu màu nắng
Mây tụ thành cao kết bóng râm
Nhớ nước ba năm không nhỏ lệ
Nay vào năm mới sợ khôn cầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Én nhạn xa rồi chốn Thượng Lâm,
Trời thu cao ngóng mãi ca ngâm.
Đồng Giang cõi tục đường xa hiểm,
Ngọc Lũy bên trời núi ngất thâm.
Nắng hướng hoa in tia lấp lánh,
Mây về thành tụ bóng lâm râm.
Ba năm nén lệ, hoài quê cũ,
Năm mới rồi e-nghẹn khó cầm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn Thượng Lâm bay xa én nhạn
Vời trông thu đang tán tụng ngâm
Cõi người hiểm trở sông Đồng
Trên trời núi Ngọc cao thâm vô cùng
Mặt trời hướng hoa vùng chiếu sáng
Mây kết tầng u ám trên thành
Ba năm nén lệ hoài hương
Tân xuân e khó không buông lệ tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Yến nhạn xa rời chốn Thượng Lâm
Trời thu thôi ngắm, giọng dài ngâm
Đường nhân gian có Đồng Giang hiểm
Núi cõi tiên riêng Ngọc Luỹ thâm
Tia nắng chiếu nghiêng, hoa lấp lánh
Bóng mây che kín, luỹ âm thầm
Nhớ quê ngăn lệ ba năm chẵn
Nhưng đến Xuân nay sợ khó cầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thượng uyển vời xa én nhạn rời
Thu cao trông ngắm, hát ngâm chơi
Đồng Giang hiểm trở đường quanh tục
Ngọc Luỹ thâm u núi ngất trời
Hoa nở nắng soi màu chói lói
Thành im mây phủ bóng khơi vơi
Nhớ quê nén lệ ba năm trọn
Năm mới e khôn nén được rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Én, nhạn bay xa vườn Thượng Lâm,
Ngắm trời thu chính lúc đang ngâm.
Đồng Giang trần thế nơi xa hiễm,
Ngọc Luỹ trên trời nhất núi thâm.
Trời hướng khóm hoa in ánh nắng,
Mây vần thành tạo bóng im râm.
Ba năm nước mắt quê nhà nhớ,
Năm mới e rằng lệ khó cầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời