19/08/2022 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tả ý
寫意

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 13:08

 

Nguyên tác

燕雁迢迢隔上林,
高秋望斷正長吟。
人間路有潼江險,
天上山惟玉壘深。
日向花間留返照,
雲從城上結層陰。
三年已制思鄉淚,
更入新年恐不禁。

Phiên âm

Yến nhạn thiều thiều cách Thượng Lâm[1],
Cao thu vọng đoạn chính trường ngâm.
Nhân gian lộ hữu Ðồng Giang[2] hiểm,
Thiên thượng sơn duy Ngọc Luỹ[3] thâm.
Nhật hướng hoa gian lưu phản chiếu,
Vân tòng thành thượng kết tằng âm.
Tam niên dĩ chế tư hương lệ,
Cánh nhập tân niên khủng bất câm.

Dịch nghĩa

Én, nhạn bay xa xa bên vườn Thượng Lâm
Ngắm trời thu cao chính là lúc đang ngâm nga
Dưới trần đường hiểm trở nhất là Ðồng Giang
Trên trời núi sâu nhất là Ngọc Luỹ
Mặt trời hướng về khóm hoa để lại ánh nắng
Mây kéo đến trên thành cao, tạo nên bóng râm
Ðã cố nén nước mắt nhớ quê nhà ba năm nay
Ðến nay vào năm mới sợ rằng không cầm được nữa

Bản dịch của Ly Tu @Mai Hoa Trang

Thượng Lâm én nhạn lượn xa xăm
Vọng ngắm trời thu trỗi giọng ngâm
Dưới thế Ðồng Giang đường hiểm trở
Trên tiên Ngọc Lũy núi sâu thâm
Trời soi hoa thắm lưu màu nắng
Mây tụ thành cao kết bóng râm
Nhớ nước ba năm không nhỏ lệ
Nay vào năm mới sợ khôn cầm.
[1] Tên một căn vườn nổi tiếng ở Trường An. Căn vườn được xây dựng đầu tiên dưới đời Tần, rồi được các triều đại sau đó tiếp tục tu sửa. Tương truyền vườn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, là chủ đề ngâm vịnh của rất nhiều tao nhân mặc khách, trong đó nổi tiếng nhất là Tư Mã Tương Như với bài Thượng Lâm Phú.
[2] Nguyên tên là Tử Ðồng Giang. Trong địa dư Trung Quốc có hai con sông cùng mang tên này, một ở Tứ Xuyên, một ở Chiết Giang. Có lẽ tác giả muốn nói đến con sông ở Tứ Xuyên trong câu này.
[3] Tên núi thuộc Tứ Xuyên. Dãy núi này chiếm một vị trí hiểm yếu, nhà Ðường đặt ở đây một cửa ải được canh phòng rất nghiêm mật vì chiến tranh thường xảy ra với Thổ Phồn (Tây Tạng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tả ý