15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 03/05/2010 08:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 03/05/2010 08:45

寓興

薄宦仍多病,
從知竟遠遊。
談諧叨客禮,
休浣接冥搜。
樹好頻移榻,
雲奇不下樓。
豈關無景物,
自是有鄉愁。

 

Ngụ hứng

Bạc hoạn nhưng đa bệnh,
Tòng tri cánh viễn du.
Đàm hài thao khách lễ,
Hưu hoán tiếp minh sưu.
Thụ hảo tần di tháp,
Vân kỳ bất há lâu.
Khởi quan vô cảnh vật,
Tự thị hữu hương sầu
.

 

Dịch nghĩa

Chức quan thấp hèn lại thêm nhiều bệnh,
Bởi theo người tri kỷ mà phải cất bước đi xa.
Chuyện trò tương đắc, nhưng chỉ đối nhau bằng lễ khách văn chương,
Nhưng lúc rảnh việc quan, cùng dạo chơi tìm tứ thơ.
Thường kê sập ngồi dưới bóng mát,
Mải nhìn mây lạ không chịu xuống lầu.
Không phải là không có cảnh đẹp,
Mà chính vì mình mang nỗi buồn nhớ quê hương.


Vào năm thứ bảy niên hiệu Đại Trung (852-853), thi nhân bị lưu trệ ở Liễu mạc Đông Xuyên, một năm sau khi vợ mất, sa sút nhiều bệnh, lại thêm vì chức quan thấp hèn, chúa phủ lại đối với ông như khách, ông biết tuy cảnh non nước Ba Thục đẹp đẽ nhưng không phải là nơi ở lâu bèn làm thơ này để gửi gắm tâm sự.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Quan thấp, thêm nhiều bệnh,
Theo người bước viễn du.
Văn chương cùng đối lễ,
Nhàn nhã dạo tìm câu.
Hóng mát thường chung sạp,
Nhìn mây lãng xuống lầu.
Nào đâu không cảnh đẹp,
Ôm mối tình quê sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Chức xoàng thêm lắm bệnh,
Cùng theo bạn viễn du.
Văn chương thường đắc ý,
Cấu tứ luận cùng nhau.
Bóng râm kê sạp nghỉ,
Ngắm mây quên xuống lầu.
Chẳng vì không cảnh đẹp,
Xa quê tự muốn sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Chức xoàng lại yếu đau
Tri kỷ vẫn tâm đầu
Gặp tứ mong vài bạn
Rảnh quan họa mấy câu.
Quýt qua ngồi dưới bóng
Thờ thững tựa trên lầu
Đâu phải không cảnh đẹp.
Xa quê vẫn nặng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chức hèn thêm lắm bệnh
Theo bạn chốn tha phương
Có khách, vui trò chuyện
Rảnh quan, luận phú chương
Ngóng mây quên xuống gác
Tìm bóng để kê giường
Cảnh đẹp nhìn không thấy
Lòng buồn nhớ cố hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chức quan hèn lại nhiều bệnh tật
Theo tri âm thì tất đi xa
Đãi như khách, chuyện hài hoà
Lúc quan rảnh rỗi thi ca cùng bàn
Thường kê sập dưới giàn bóng mát
Mãi ngắm mây không thiết xuống lầu
Không vì cảnh chẳng đẹp đâu
Mà vì mình tự âu sầu nhớ quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chức quan hèn thấp bệnh nhiều,
Bởi theo tri kỷ mà liều bước xa.
Chuyện trò lễ khách đối ra,
Việc quan lúc rảnh, dạo mà tìm thơ.
Sập ngồi dưới bóng mát to,
Mải nhìn mây lạ không lo xuống lầu.
Cảnh quan đẹp chẳng không đâu,
Chính mình mang nỗi nhớ sầu quê hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời