Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 19:38

夜飲

卜夜容衰鬢,
開筵屬異方。
燭分歌扇淚,
雨送酒船香。
江海三年客,
乾坤百戰場。
誰能辭酩酊,
淹臥劇清漳。

 

Dạ ẩm

Bốc dạ dung suy mấn,
Khai diên thuộc dị phương.
Chúc phân ca phiến lệ,
Vũ tống tửu thuyền hương.
Giang hải tam niên khách,
Càn khôn bách chiến trường.
Thuỳ năng từ mính đính,
Yêm ngoạ kịch Thanh Chương.

 

Dịch nghĩa

Ban đêm uống rượu dung nhan tiều tuỵ,
Vì rượu uống nơi xứ người.
Lời ca vẳng tới làm ta cùng nến đều rơi lệ,
Đôi bên khóc với nhau qua hơi rượu trên thuyền.
Là khách lưu lạc sông hồ đã ba năm,
Trong trời đất đã uống say cả trăm trận.
Có ai say tuý luý như ta,
Nằm gục bên bờ ngòi Thanh Chương.


Bài thơ được làm vào khoảng năm Đại Trung thứ 7 (853), có lẽ trong thời gian ông làm việc ở Từ mạc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mặt hằn suy, tóc bạc
Mở tiệc giữa tha hương
Nến khóc làn ca múa
Mưa thơm chén rượu hường
Ba năm thân hồ hải
Trăm trận cõi vô thường
Một cuộc say, ai khước?
Nằm vùi trên bến Chương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm uống rượu dung nhan tiều tuỵ
Vì rượu đây tuý luý xứ người
Nến cùng ta, lệ rơi hoài
Đôi bên cùng khóc qua hơi rượu tràn
Đã làm khách ba năm sông biển
Trong đất trời trăm chuyến say rồi
Có ai say rượu tả tơi
Như ta nằm gục bên ngoì Thanh Chương.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Uống rượu đêm, mặt mày phờ phạc
Cũng vì do lưu lạc xứ người
Lệ ta cùng lệ nến rơi
Nâng ly nghe vọng những lời ai ca
Ba năm lẻ xa nhà biệt xứ
Trăm lần say mọi thứ đảo điên
Thế gian có mẫy rượu tiên
Như ta nằm lặng bên triền sông Chương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đêm mình ta với rượu
Tóc bạc cảnh tha phương
Nến nhỏ đàn buông giọt  
Mưa nhoà rượu nhạt hương
Ba năm dầm gió bụi
Trăm bận dãi phong sương
Ai trách người say khướt
Dầm mình dưới dòng Chương?!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ban đêm uống rượu truỵ dung nhan,
Vì rượu xứ người hứng uống tràn.
Ca vẳng lệ rơi cùng giọt nến,
Khóc cùng hơi rượu qua thuyền lan.
Ba năm lưu lạc giang hồ khách,
Trăm trận uống say trời đất càn.
Tuý luý ai say như tớ nhỉ?
Thanh Chương nằm gục bờ sông sang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chuyển lời cụ Lý

Dịch thơ mà dịch như ri
Lại còn in sách làm chi hỡi trời
Suối vàng ông Ẩn hắt hơi
“Tiên s ch nó, mi chơi tau à
“Bốc dạ” tuy có nhưng mà
“Tửu thuyền” rượu trắng đâu ra mầu “hường”
Lại còn cái “cõi vô thường”
Đời ông môn khách lo đường tiến thân
Nếu không bởi “ngoạ Thanh Chuơng”
Thì ông đâu chỉ mỗi đường thơ hay
Sao mi dịch dọt thế này
Bao nhiêu điển cố vứt bay hết rồi”
Hài nhi nghe mắng đành cười
Ông ơi để cháu Chuyển lời giúp Ông
—-
Dịch thơ luật, lại ngũ ngôn
Dịch ra 5 chữ - ai đồn của Nhi
Dịch chơi, sai chẳng mần chi
Dịch in thành sách thế thì... trời ơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời