Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 19:38

夜飲

卜夜容衰鬢,
開筵屬異方。
燭分歌扇淚,
雨送酒船香。
江海三年客,
乾坤百戰場。
誰能辭酩酊,
淹臥劇清漳。

 

Dạ ẩm

Bốc dạ dung suy mấn,
Khai diên thuộc dị phương.
Chúc phân ca phiến lệ,
Vũ tống tửu thuyền hương.
Giang hải tam niên khách,
Càn khôn bách chiến trường.
Thuỳ năng từ mính đính,
Yêm ngoạ kịch Thanh Chương.

 

Dịch nghĩa

Ban đêm uống rượu dung nhan tiều tuỵ,
Vì rượu uống nơi xứ người.
Lời ca vẳng tới làm ta cùng nến đều rơi lệ,
Đôi bên khóc với nhau qua hơi rượu trên thuyền.
Là khách lưu lạc sông hồ đã ba năm,
Trong trời đất đã uống say cả trăm trận.
Có ai say tuý luý như ta,
Nằm gục bên bờ ngòi Thanh Chương.


Bài thơ được làm vào khoảng năm Đại Trung thứ 7 (853), có lẽ trong thời gian ông làm việc ở Từ mạc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mặt hằn suy, tóc bạc
Mở tiệc giữa tha hương
Nến khóc làn ca múa
Mưa thơm chén rượu hường
Ba năm thân hồ hải
Trăm trận cõi vô thường
Một cuộc say, ai khước?
Nằm vùi trên bến Chương


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm uống rượu dung nhan tiều tuỵ
Vì rượu đây tuý luý xứ người
Nến cùng ta, lệ rơi hoài
Đôi bên cùng khóc qua hơi rượu tràn
Đã làm khách ba năm sông biển
Trong đất trời trăm chuyến say rồi
Có ai say rượu tả tơi
Như ta nằm gục bên ngoì Thanh Chương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Uống rượu đêm, mặt mày phờ phạc
Cũng vì do lưu lạc xứ người
Lệ ta cùng lệ nến rơi
Nâng ly nghe vọng những lời ai ca
Ba năm lẻ xa nhà biệt xứ
Trăm lần say mọi thứ đảo điên
Thế gian có mẫy rượu tiên
Như ta nằm lặng bên triền sông Chương?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời