21/10/2021 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ ẩm
夜飲

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 05/05/2010 19:38

 

Nguyên tác

卜夜容衰鬢,
開筵屬異方。
燭分歌扇淚,
雨送酒船香。
江海三年客,
乾坤百戰場。
誰能辭酩酊,
淹臥劇清漳。

Phiên âm

Bốc dạ[1] dung suy mấn,
Khai diên thuộc dị phương.
Chúc phân ca phiến lệ,
Vũ tống tửu thuyền[2] hương.
Giang hải tam niên khách,
Càn khôn bách chiến trường.
Thuỳ năng từ mính đính,
Yêm ngoạ kịch Thanh Chương[3].

Dịch nghĩa

Ban đêm uống rượu dung nhan tiều tuỵ,
Vì rượu uống nơi xứ người.
Lời ca vẳng tới làm ta cùng nến đều rơi lệ,
Đôi bên khóc với nhau qua hơi rượu trên thuyền.
Là khách lưu lạc sông hồ đã ba năm,
Trong trời đất đã uống say cả trăm trận.
Có ai say tuý luý như ta,
Nằm gục bên bờ ngòi Thanh Chương.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Mặt hằn suy, tóc bạc
Mở tiệc giữa tha hương
Nến khóc làn ca múa
Mưa thơm chén rượu hường
Ba năm thân hồ hải
Trăm trận cõi vô thường
Một cuộc say, ai khước?
Nằm vùi trên bến Chương
Bài thơ được làm vào khoảng năm Đại Trung thứ 7 (853), có lẽ trong thời gian ông làm việc ở Từ mạc.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Từ thành ngữ “bốc trú bốc dạ”, nghĩa là uống rượu ban đêm.
[2] Ly đựng rượu hình dạng như chiếc thuyền.
[3] Con ngòi nay ở phía đông tỉnh Sơn Tây, là một nhánh của sông Chương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Dạ ẩm