Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:14

景陽井

景陽官井剩堪悲,
不盡龍鸞誓死期。
腸斷吳王宮外水,
濁泥猶得葬西施。

 

Cảnh Dương tỉnh

Cảnh Dương quan tỉnh thặng kham bi,
Bất tận long loan thệ tử kỳ.
Trường đoạn Ngô vương cung ngoại thuỷ,
Trọc nê do đắc táng Tây Thi.

 

Dịch nghĩa

Giếng ở quan xá Cảnh Dương thật đáng thương,
Chẳng để loan rồng trọn lời thề được chết bên nhau.
Đau lòng vì dòng nước ngoài cung Ngô Vương,
Bùn dơ mà còn được vùi xác Tây Thi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cảnh Dương giếng ngọc ấy buồn ghê!
Chẳng để rồng loan trọn lời thề.
Xót dạ Ngô Vương con nước cạn,
Bùn nhơ còn được táng Tây Thi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trương Việt Linh

Giếng ngọc Cảnh Dương thật não nề
Khôn cho rồng phượng trọn câu thề
Cung Ngô nước chảy bời  gan ruột
Tây Tử thân vùi dưới vũng nhơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cảnh Dương giếng khách buồn chơi vơi
Thề chết, rồng loan chẳng vẹn lời
Dòng nước thương Ngô quanh quẩn mãi
Bùn nhơ Tây Tử xác thân vùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đáng thương giếng Cảnh Dương quan huyên
Chết xa nhau lỗi nguyện loan rồng
Đau lòng lạch nước Ngô cung
Bùn nhơ còn được táng nàng Tây Thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quan huyện Cảnh Dương giếng đáng thương
Bên nhau chẳng được chết loan rồng.
Tây Thi bùn bẩn chôn vùi xác
Lạch nước Ngô cung cảnh đoạn trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh Dương quan xá giếng thương đời,
Thề nguyện loan rồng sao trọn lời.
Dòng nước cung Ngô lòng bấn loạn,
Tây Thi vùi xác chốn tanh hôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bi xót bội phần giếng Cảnh Dương
Chẳng xong kỳ chết hẹn loan rồng
Vua Ngô cung điện buồn dòng nước
Chôn cất Tây Thi nước đục bùn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời