20/10/2021 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh Dương tỉnh
景陽井

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/01/2011 02:14

 

Nguyên tác

景陽官井剩堪悲,
不盡龍鸞誓死期。
腸斷吳王宮外水,
濁泥猶得葬西施。

Phiên âm

Cảnh Dương quan tỉnh thặng kham bi,
Bất tận long loan thệ tử kỳ.
Trường đoạn Ngô vương cung ngoại thuỷ,
Trọc nê do đắc táng Tây Thi.

Dịch nghĩa

Giếng ở quan xá Cảnh Dương thật đáng thương,
Chẳng để loan rồng trọn lời thề được chết bên nhau.
Đau lòng vì dòng nước ngoài cung Ngô Vương,
Bùn dơ mà còn được vùi xác Tây Thi.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cảnh Dương giếng ngọc ấy buồn ghê!
Chẳng để rồng loan trọn lời thề.
Xót dạ Ngô Vương con nước cạn,
Bùn nhơ còn được táng Tây Thi.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Cảnh Dương tỉnh