Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 09:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 01/01/2011 09:48

東還

自有仙才自不知,
十年長夢採花芝。
秋風動地黃雲暮,
歸去嵩陽尋舊師。

 

Đông hoàn

Tự hữu tiên tài tự bất tri,
Thập niên trường mộng thái hoa chi.
Thu phong động địa hoàng vân mộ,
Quy khứ Tung Dương tầm cựu sư.

 

Dịch nghĩa

Tài tiên có sẵn mà không tự biết,
Mười năm trong giấc mộng dài mải lo hái hoa chi.
Gió thu cuốn bụi bay trong buổi chiều mây vàng,
Ta trở lại núi Tung Dương tìm thầy ngày xưa.


Diệp Thông Kỳ cho rằng bài thơ được làm vào khoảng năm thứ tám, thứ chín niên hiệu Đại Hoà (834-835).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Có sẵn tiên tài lại chẳng hay,
Mười năm lặn ngụp giấc mơ dài.
Gió thu cuốn bụi, mây vàng úa,
Núi cũ Tung Dương tìm lại thầy.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Tài tiên có sẵn nào hay,
Mười năm đắm giấc mộng dài thuốc tiên.
Chiều thu gió bụi liên miên,
Tung Sơn muốn trở lại tìm thiền sư.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tài tiên sẵn có không hay
Mười năm chìm giấc mộng dài hái hoa
Bụi thu vàng cuốn mây sa
Tương Dương núi cũ thầy ta tìm về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nào hay có sẵn cốt tiên
Mười năm mộng hái hoa tìm thuốc hay
Chiều thu bụi nổi vàng mây
Tung Sơn về lại thăm thầy ngày xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có tài tiên mà không tự biết
Mộng mười năm mải miết tìm hoa
Chiều thu gió cuốn bụi mờ
Tung Dương trở lại thầy xưa ta tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tài tiên sẵn có mà không hay,
Giấc mộng hoa tiên mười năm dài.
Cuốn bụi chiều mây thu gió cuốn,
Tung Dương tìm lại thầy nơi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tự có cốt tiên mà chẳng hay
Mười năm tiên dược giấc mơ dài
Gió thu cuộn đất mây vàng xế
Về đất Tung Dương tìm lại thầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời