Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 14:59

潭州

潭州官舍暮樓空,
今古無端入望中。
湘淚淺深滋竹色,
楚歌重疊怨蘭叢。
陶公戰艦空灘雨,
賈傅承塵破廟風。
目斷故園人不至,
松醪一醉與誰同。

 

Đàm Châu

Đàm Châu quan xá mộ lâu không,
Kim cổ vô đoan nhập vọng trung.
Tương lệ thiển thâm tư trúc sắc,
Sở ca trùng điệp oán lan tùng.
Đào Công chiến hạm không than vũ,
Giả Phó thừa trần phá miếu phong.
Mục đoạn cố viên nhân bất chí,
Tùng lao nhất tuý dữ thuỳ đồng?

 

Dịch nghĩa

Một buổi chiều trên gác vắng dinh huyện,
Nhìn ra xa chợt thấy chuyện xưa và nay.
Những vệt nước mắt làm tăng vẻ riêng của trúc bên sông Tương,
Đìệu ca đất Sở nghe hoài bên khóm lan.
Chiến hạm của Đào tướng quân bỏ hoang ở đầu ghềnh trong mưa,
Miếu cổ thờ ông phó họ Giả mờ trong gió bụi.
Nhìn mãi không thấy ai từ vườn cũ đến,
Biết cùng ai uống rượu đục bên thông bây giờ?


Đàm Châu nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Đàm Châu chiều vắng chốn nhà quan,
Kim cổ vào trong mắt kẻ nhàn.
Đậm nhạt lệ Tương pha sắc trúc,
Chập chùng ca Sở oán chồi lan.
Tàu Đào Công đó, mưa nghềnh vắng,
Miếu Giả xưa kia gió bụi tràn.
Vườn cũ xa rồi, người chẳng tới,
Rượu tùng nay chuốc với ai sang?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đàm Châu quan xá xế lầu không,
Kim cổ tình cờ nhập mắt trông.
Thâm thiển lệ Tương buồn sắc trúc,
Điệp trùng ca Sở oán lan tùng.
Đào công tàu chiến mưa ghềnh vắng,
Giả phó miếu sờn gió bụi lung.
Khuất mắt vườn xưa người chẳng đến,
Dưới thông một chén với ai cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gác huyện Đàm chiều vắng vãng lai
Chợt nhìn ra thấy chuyện xưa nay.
Trúc pha màu lệ Tương nhoà nhạt
Lan oán điệu ca Sở lập hoài.
Thuyền chiến Đào công mưa thác đổ
Miếu thờ Giả phó bụi tung bay.
Mắt trông vườn cũ không người đến
Rượu đục thông già uống với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đàm Châu, vắng lặng lầu chiều,
Tình cờ lọt mắt những điều xưa nay.
Sông Tương, trúc thấm lệ đầy,
Tiếng ca Sở oán đêm ngày khóm lan.
Đào công, thuyền chiến mưa tràn,
Miếu xưa, Giả Phó bụi vàng gió tung.
Mỏi trông vườn cũ, người không!
Một phen say khướt dưới thông, ai cùng?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một buổi chiều trên dinh gác vắng
Nhìn ra xa ngẫm chuyện xưa nay
Trúc Tương nước mắt phô bày
Điệu ca đất Sở nghe đầy bên lan
Thuyền Đào công bỏ hoang mưa gió
Miếu cổ thờ Giả phó bụi mờ
Vườn xưa ngóng mãi thẫn thờ
Bên thông uống rượu, bây giờ cùng ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Quan xá Đàm Châu chiều vắng không
Chuyện xưa nay chợt thấy nao lòng
Lệ Tương, sắc trúc hằn sâu cạn
Ca Sở, chòm lan oán điệp trùng
Tàu chiến Đào công, mưa bãi vắng
Miếu thờ Giả phó, bụi mù tung
Vườn xưa ngút mắt, người không tới
Rượu đục cùng ai say dưới thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đàm Châu chiều vắng dinh lầu không,
Chợt thấy xưa nay chuyện nảo lòng.
Vệt lệ vẻ Tương riêng sắc trúc,
Đìệu ca đất Sở lan buồn trông.
Đào công chiến hạm mưa ghềnh vắng,
Giả phó miếu xưa mờ bụi lồng.
Nhìn mãi không ai từ vườn cũ,
Biết cùng ai uống rượu bên thông?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời