07/10/2022 07:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàm Châu
潭州

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 14:59

 

Nguyên tác

潭州官舍暮樓空,
今古無端入望中。
湘淚淺深滋竹色,
楚歌重疊怨蘭叢。
陶公戰艦空灘雨,
賈傅承塵破廟風。
目斷故園人不至,
松醪一醉與誰同。

Phiên âm

Đàm Châu quan xá mộ lâu không,
Kim cổ vô đoan nhập vọng trung.
Tương lệ thiển thâm tư trúc sắc,
Sở ca trùng điệp oán lan tùng.
Đào Công[1] chiến hạm không than vũ,
Giả Phó[2] thừa trần phá miếu phong.
Mục đoạn cố viên nhân bất chí,
Tùng lao nhất tuý dữ thuỳ đồng?

Dịch nghĩa

Một buổi chiều trên gác vắng dinh huyện,
Nhìn ra xa chợt thấy chuyện xưa và nay.
Những vệt nước mắt làm tăng vẻ riêng của trúc bên sông Tương,
Đìệu ca đất Sở nghe hoài bên khóm lan.
Chiến hạm của Đào tướng quân bỏ hoang ở đầu ghềnh trong mưa,
Miếu cổ thờ ông phó họ Giả mờ trong gió bụi.
Nhìn mãi không thấy ai từ vườn cũ đến,
Biết cùng ai uống rượu đục bên thông bây giờ?

Bản dịch của mailang

Đàm Châu quan xá xế lầu không,
Kim cổ tình cờ nhập mắt trông.
Thâm thiển lệ Tương buồn sắc trúc,
Điệp trùng ca Sở oán lan tùng.
Đào công tàu chiến mưa ghềnh vắng,
Giả phó miếu sờn gió bụi lung.
Khuất mắt vườn xưa người chẳng đến,
Dưới thông một chén với ai cùng.
Đàm Châu nay là huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

[1] Tức Đào Khản, danh tướng đời Tấn, được phong Trường Sa quận công.
[2] Tức Giả Nghị, người đời Hán, tuổi trẻ tài cao, được Hán Văn Đế cho giữ chức Thái trung đại phu trong triều. Nhưng ông bị các đại thần ganh ghét, đày ông tới Trường Sa giữ một chức phó. Ông uất ức, chết tại đây khi tuổi mới 33.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đàm Châu