Lấy trúc Nam Sơn làm sáo giốc
Vốn xứ Cưu Tư là nhạc gốc
Khúc lạ truyền trong đất Hán nhà
Người ở Lương Châu thổi tặng ta
Ngồi quanh ai nấy đều than thở
Nhớ quê viễn khách lệ chan hoà
Người đời biết nghe không biết thương
Không trung qua lại làn gió chướng
Dâu khô bách cỗi lạnh vi vu
Chín phượng hoàng non cất tiếng gù
Có lúc rồng gào hoá hổ thét
Muôn loài trăm suối thắm màu thu
Bỗng nhiên trỗi khúc "Ngư Dương thảm"
Mây vàng xơ xác, trời u ám
Điệu đổi như bài "Dương liễu xuân"
Trăm hoa vườn ngự vẻ thanh tân
Trừ tịch nhà cao chong đuốc bạc
Mỗi chén rượu ngon, một khúc nhạc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)