08/05/2021 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính An Vạn Thiện xuy giốc lật ca
聽安萬善吹觱篥歌

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2008 01:15

 

Nguyên tác

南山截竹為觱篥,
此樂本自龜茲出。
流傳漢地曲轉奇,
涼州胡人為我吹。
旁鄰聞者多嘆息,
遠客思鄉皆淚垂。
世人解聽不解賞,
長飆風中自來往。
枯桑老柏寒颼飀,
九鶵鳴鳳亂啾啾。
龍吟虎嘯一時發,
萬籟百泉相與秋。
忽然更作《漁陽摻》,
黃雲蕭條白日暗。
變調如聞《楊柳》春,
上林繁花照眼新。
歲夜高堂列明燭,
美酒一杯聲一曲。

Phiên âm

Nam Sơn tài trúc vi giốc lật
Thử nhạc bản tự Cưu Tư xuất
Lưu truyền Hán địa khúc chuyển kỳ
Lương Châu Hồ nhân vị ngã xuy
Bàng lân văn giả đa tán thức
Viễn khách tư hương giai lệ thuỳ
Thế nhân giải thính bất giải thưởng
Trường tiên phong trung tự lai vãng
Khô tang lão bách hàn sưu lưu
Cửa sổ minh phụng loạn thu thu
Long ngâm hổ khiếu nhất thì phát
Vạn lại bách tuyền tương dữ thu
Hốt nhiên cánh tác Ngư Dương thảm
Hoàng vân tiêu điều bạch nhật ám
Biến điệu như văn dương liễu xuân
Thượng lâm phồn hoa chiếu nhãn tân
Tuế dạ cao đường liệt minh chúc
Mỹ tửu nhất bôi thanh nhất khúc.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lấy trúc Nam Sơn làm sáo giốc
Vốn xứ Cưu Tư là nhạc gốc
Khúc lạ truyền trong đất Hán nhà
Người ở Lương Châu thổi tặng ta
Ngồi quanh ai nấy đều than thở
Nhớ quê viễn khách lệ chan hoà
Người đời biết nghe không biết thương
Không trung qua lại làn gió chướng
Dâu khô bách cỗi lạnh vi vu
Chín phượng hoàng non cất tiếng gù
Có lúc rồng gào hoá hổ thét
Muôn loài trăm suối thắm màu thu
Bỗng nhiên trỗi khúc "Ngư Dương thảm"
Mây vàng xơ xác, trời u ám
Điệu đổi như bài "Dương liễu xuân"
Trăm hoa vườn ngự vẻ thanh tân
Trừ tịch nhà cao chong đuốc bạc
Mỗi chén rượu ngon, một khúc nhạc
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Thính An Vạn Thiện xuy giốc lật ca