Ông Trương tính thích rượu
Phóng khoáng chẳng hề lo
Bạc đầu rèn chữ thảo
Nổi tiếng: "Tinh Thái Hồ"
Vịn giường Hồ, ló đầu
Huýt dài năm ba tiếng
Hứng lên vách phấn đề
Múa bút như sao chuyển
Túp lều gió heo hút
Cỏ lạnh mọc đầy nơi
Hỏi nhà, nhà rỗng tuyếch
Cuộc sống cánh bèo trôi
Tay trái chiếc càng cua
Tay phải quyển kinh đỏ
Trừng mắt nhìn trời mây
Tỉnh say nào ai rõ ?
Bạn bè còn ngồi đó
Nắng sớm rọi thành đông
Con cá, lá sen bọc
Mớ gạo đựng trong cong
Lộc nhỏ lòng dửng dưng
Tinh thần tám cõi mở
Người đời ai chửa hay
Tưởng An Kỳ sinh đó

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)