02/12/2021 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trương Húc
贈張旭

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 10:27

 

Nguyên tác

張公性嗜酒,
豁達無所營。
皓首窮草隸,
時稱太湖精。
露頂據胡床,
長叫三五聲。
興來灑素壁,
揮筆如流星。
下舍風蕭條,
寒草滿戶庭。
問家何所有,
生事如浮萍。
左手持蟹螯,
右手執丹經。
瞪目視霄漢,
不知醉與醒。
諸賓且方坐,
旭日臨東城。
荷葉裹江魚,
白甌貯香粳。
微祿心不屑,
放神於八紘。
時人不識者,
即是安期生。

Phiên âm

Trương công tính thị tửu,
Khoát đạt vô sở doanh.
Hạo thủ cùng thảo lệ,
Thì xưng Thái Hồ tinh.
Lộ đỉnh cứ Hồ sàng,
Trường khiếu tam ngũ thanh.
Hứng lai sái tố bích,
Huy bút như lưu tinh.
Hạ xá phong tiêu điều,
Hàn thảo mãn hộ đình.
Vấn gia hà sở hữu,
Sinh sự như phù bình.
Tả thủ trì giải ngao,
Hữu thủ chấp đan kinh.
Trừng mục thị tiêu hán,
Bất tri tuý dữ tỉnh.
Chư tân thả phương toạ,
Húc nhật lâm đông thành.
Hà diệp khoả giang ngư,
Bạch âu trữ hương canh.
Vi lộc tâm bất tiết,
Phóng thần ư bát hoành.
Thì nhân bất thức giả,
Tức thị An Kỳ sinh.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ông Trương tính thích rượu
Phóng khoáng chẳng hề lo
Bạc đầu rèn chữ thảo
Nổi tiếng: "Tinh Thái Hồ"
Vịn giường Hồ, ló đầu
Huýt dài năm ba tiếng
Hứng lên vách phấn đề
Múa bút như sao chuyển
Túp lều gió heo hút
Cỏ lạnh mọc đầy nơi
Hỏi nhà, nhà rỗng tuyếch
Cuộc sống cánh bèo trôi
Tay trái chiếc càng cua
Tay phải quyển kinh đỏ
Trừng mắt nhìn trời mây
Tỉnh say nào ai rõ ?
Bạn bè còn ngồi đó
Nắng sớm rọi thành đông
Con cá, lá sen bọc
Mớ gạo đựng trong cong
Lộc nhỏ lòng dửng dưng
Tinh thần tám cõi mở
Người đời ai chửa hay
Tưởng An Kỳ sinh đó

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Tặng Trương Húc