Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 09:06

寄綦毋三

新加大邑綬仍黃,
近與單車去洛陽。
顧眄一過丞相府,
風流三接令公香。
南川粳稻花侵縣,
西嶺雲霞色滿堂。
共道進賢蒙上賞,
看君幾歲作臺郎。

 

Ký Kỳ Vô Tam

Tân gia đại ấp thụ nhưng hoàng,
Cận dữ đơn xa khứ Lạc Dương.
Cố miện nhất quá thừa tướng phủ,
Phong lưu tam tiếp lệnh công hương.
Nam Xuyên canh đạo hoa xâm huyện,
Tây Lĩnh vân hà sắc mãn đường.
Cộng đạo tiến hiền mông thượng thưởng,
Khán quân kỷ tuế tác đài lang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ấp lớn ông vừa thêm chức uý
Lạc Dương về đấy chiếc xe dong
Một phen trông lại dinh thừa tướng
Ba bận quen cùng bậc lệnh công
Huyện chốn Nam Xuyên hoa nếp trổ
Nhà bên Tây Lĩnh ráng mây lồng
Tiến hiền nghe bảo ơn vua thưởng
Ít lúc đài quan sẽ thấy ông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây thao vàng, nhà trong ấp lớn
Đi xe riêng tới chốn Lạc Dương
Qua dinh thừa tướng tiện đường
Ba lần tiếp xúc nức hương công hầu
Lúa sông nam thơm vào tới huyện
Ráng núi tây sắc quyện tới nhà
Nghe đồn tiến cử hiền gia
Vài năm sẽ thấy vào ra triều đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chức uý ấp lớn ông lên,
Lạc Dương chốn ấy xe riêng đi về.
Dinh thừa tướng một phen kề,
Ba lần giao tiếp quen về bậc công.
Nam Xuyên hoa nếp trổ bông,
Nhà bên Tây Lĩnh mây lồng ráng thưa.
Tiến hiền nghe thưởng ơn vua,
Vài năm sẽ thấy ông qua triều đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời